DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT

1. Sub rezerva punctului 10 din prezentul alineat, Clientul care este, de asemenea, un Consumator care a încheiat un Contract la distanță se poate retrage din acesta fără a da motive, prezentând o declarație corespunzătoare în termen de 14 zile. Pentru a respecta acest termen, este suficient să trimiteți o declarație de retragere din Contractul pus la dispoziție de Magazin, disponibilă AICI.

2. În caz de retragere din Contract, Contractul de vânzare se consideră neîncheiat, iar Consumatorul este obligat să returneze produsul Vânzătorului sau să îl predea unei persoane autorizate de Vânzător să îl primească imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care s-a retras din Contract, cu excepția cazului în care Vânzătorul s-a oferit să ridice el însuși Produsul. Este suficient să se trimită Produsul înapoi înainte de termenul limită.

3. În caz de retragere din Contractul de vânzare, Produsul trebuie returnat la adresa: Expandeco - Mazzoni, Str. Michelangelo, nu. 25 Oradea, Jud. Bihor Codal 410431

4. Consumatorul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii Produsului care rezultă din utilizarea Produsului dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului.

5. Sub rezerva punctelor 6 și 8 din prezentul alineat, Vânzătorul rambursează toate plățile efectuate de Consumator în legătură cu Contractul de vânzare din care Consumatorul se retrage imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației de retragere a Consumatorului din contract, utilizând aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Consumatorul, cu excepția cazului în care Consumatorul a convenit în mod expres asupra unei metode de rambursare diferite care nu implică niciun cost pentru Consumator.

6. În cazul în care Consumatorul a ales o metodă de livrare a Produsului, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită oferită de Magazin, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze Consumatorului orice costuri suplimentare suportate de acesta.

7. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice el însuși produsul de la Consumator, Vânzătorul poate să rețină rambursarea plății primite de la Consumator până când primește înapoi articolul sau până când Consumatorul a furnizat dovada returnării, oricare dintre aceste evenimente are loc primul.

8. Un Consumator care renunță la un Contract de vânzare, în conformitate cu punctul 1 din prezentul alineat, suportă numai costurile de returnare a Produsului către Vânzător.

9. Perioada de paisprezece zile în care Consumatorul se poate retrage din Contract este calculată de la data la care Consumatorul a intrat în posesia Produsului, iar în cazul serviciului de la data încheierii Contractului.

10. Consumatorul nu are dreptul de retragere dintr-un Contract la distanță în cazul unui Contract de vânzare:

10.1 în care obiectul serviciului este un articol neprefabricat, fabricat conform specificațiilor consumatorului sau care servește nevoilor sale individuale,

10.2 în care obiectul serviciului este un articol furnizat într-un ambalaj sigilat care nu poate fi returnat după deschidere din motive de sănătate sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare,

10.3 în care obiectul prestației constă în elemente care, prin natura lor, sunt inseparabile de alte elemente după livrare,

10.4 în care obiectul prestării este un serviciu, dacă Vânzătorul a prestat integral serviciul cu acordul expres al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea prestării că după prestarea de către Vânzător, acesta își va pierde dreptul de a se retrage din contract.

11. Atât Vânzătorul, cât și Clientul (Consumatorul) au dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare în cazul în care cealaltă parte la contract nu își îndeplinește obligațiile într-o perioadă de timp strict definită.

ADRESA PÂNĂ DE RETUR:

MAZZONI.RO (Expandeco)
Str. Michelangelo, Nr. 25 
Oradea, Jud. Bihor 
Cod postal 410431

Produs adăugat la lista de dorințe
Produs adăugat la comparație.