DISPOZIȚII GENERALE

1. Magazinul www.mazzoni.ro funcționează în termenii și condițiile stabilite în acest Regulament.

2. Regulamentele definesc condițiile de încheiere și reziliere a contractelor de vânzare a produselor și procedura de reclamație, precum și tipurile și domeniul de aplicare al serviciilor furnizate electronic de către Magazinul www.mazzoni.ro, regulile de furnizare a acestor servicii, condițiile de încheiere și reziliere a contractelor de furnizare a serviciilor electronice.

3. Fiecare Client, din momentul în care începe să utilizeze Serviciile Electronice ale Magazinului mazzoni.ro, este obligat să respecte prevederile prezentului Regulament.

4. În domeniile care nu sunt reglementate de prezentul Regulament, se aplică dispozițiile acestuia:

4.1. Legea privind prestarea de servicii electronice din 18 iulie 2002 (Monitorul Oficial din 144 poz. 1204, cu modificările ulterioare)

4.2. Legea privind drepturile consumatorilor din 30 mai 2014 (Mon. Oficial din 2014 poz 827)

4.3. Legea privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum din 23 septembrie 2016 (Mon. Oficial din 2016 poz 1823)

4.4. Cod civil din 23 aprilie 1964 (Monitorul Legea nr. 16, punctul 93, cu modificările ulterioare) și alte dispoziții relevante ale legislației poloneze.


DEFINIȚIILE CUPRINSE ÎN REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

1. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE - un formular disponibil pe site-ul mazzoni.ro care permite crearea unui Cont.

2. FORMULAR DE COMANDĂ - un formular disponibil pe site-ul mazzoni.ro care vă permite să plasați o Comandă.

3. CLIENT - un Client Consumator care intenționează să încheie sau a încheiat un Contract de vânzare cu Vânzătorul.

4. CONSUMATOR - o persoană fizică care face o tranzacție juridică cu un întreprinzător care nu este direct legată de activitatea comercială sau profesională a acestuia.

5. CONT - un set de resurse în sistemul teleinformatic al Furnizorului de servicii, marcat cu un nume individual (login) și o parolă, în care sunt colectate datele Clientului, inclusiv informații despre Comenzile plasate.

6. NEWSLETTER - Serviciu electronic care permite Clientului să se aboneze și să primească la adresa de e-mail furnizată de Client informații gratuite din partea Furnizorului de servicii cu privire la Produsele disponibile în Magazin.

7. PRODUS - un obiect mobil disponibil în Magazin sau un serviciu care face obiectul unui Contract de vânzare între Client și Vânzător.

8. REGULAMENT - prezentul regulament al Magazinului.

9. MAGAZIN - Magazinul online al Furnizorului de servicii care funcționează la adresa mazzoni.ro.

10. VÂNZĂTOR, PRESTATOR DE SERVICII - MAZZONI EXPORT sp. z o.o., CIF: PL6211820424, REGON: 366432871, adresa sediului social: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce, adresa de poștă electronică (e-mail): mazzoni@mazzoni.ro, număr de telefon: +40 332 228 114

11. SISTEM DE OPINII - Serviciul electronic pus la dispoziția Clienților de către Furnizorul de servicii, care permite postarea de opinii cu privire la Produse.

12. CONTRACT DE VÂNZARE - Contractul de vânzare a unui Produs încheiat între Client și Vânzător prin intermediul Magazinului.

13. SERVICIU ELECTRONIC - un serviciu furnizat electronic de către Furnizorul de servicii către Client prin intermediul Magazinului online.

14. UTILIZATOR - o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia i se acordă capacitate juridică prin lege, care utilizează un Serviciu electronic.

15. COMANDĂ - declarația de voință a Clientului care constituie o ofertă de a încheia un Contract de vânzare de produse cu Vânzătorul.


INFORMAȚII PRIVIND PRODUSELE ȘI COMANDAREA ACESTORA

1. Magazinul www.mazzoni.ro efectuează vânzări cu amănuntul de produse prin intermediul internetului în Polonia, exclusiv către consumatori.

2. Produsele oferite în Magazin sunt noi, fără defecte fizice și juridice și au fost introduse legal pe piața poloneză.

3. Informațiile de pe site-ul web al Magazinului nu constituie o ofertă în sensul legii. La plasarea unei Comenzi, Clientul depune o ofertă de cumpărare a unui anumit Produs în condițiile specificate în descrierea acestuia.

4. Prețul Produsului afișat pe site-ul web al Magazinului este exprimat în lei (RON) și include toate componentele, inclusiv TVA. Prețul nu include costurile de livrare.

5. Prețul Produsului afișat pe site-ul Magazinului este obligatoriu la momentul plasării Comenzii de către Client. Acest preț nu se va modifica indiferent de modificările de preț din Magazin care pot apărea în legătură cu Produsele individuale după ce Clientul plasează o Comandă.

6. Comenzile pot fi plasate:

6.1. prin intermediul site-ului web, folosind Formularul de comandă (Magazin www.mazzoni.ro)- 24 de ore pe zi, pe tot parcursul anului,

6.2. în format electronic prin e-mail la următoarea adresă: mazzoni@mazzoni.ro

6.3. prin telefon la: +40 332 228 114

7. Pentru a plasa o Comandă, Clientul nu este obligat să înregistreze un Cont în Magazin.

8. O condiție pentru plasarea unei Comenzi în Magazin este ca Clientul să citească Regulamentul și să le accepte în momentul plasării Comenzii.

9. Magazinul procesează Comenzile plasate de luni până vineri, în timpul orelor de deschidere a Magazinului, adică de la 09:00 la 17:00 în zilele lucrătoare. Comenzile plasate în zilele lucrătoare după ora 10.00, sâmbăta, duminica și în zilele de sărbători legale vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.

10. Produsele aflate în promoție (vânzare) au un număr limitat de unități, iar Comenzile pentru acestea vor fi procesate în ordinea în care sunt primite până la epuizarea stocurilor unui anumit Produs. 


ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

1. Pentru a încheia Contractul de vânzare, este necesar ca Clientul să plaseze o Comandă în avans folosind metodele furnizate de Vânzător, în conformitate cu § 3 punctele 6 și 8.

2. Odată ce o Comandă a fost plasată, Vânzătorul confirmă imediat primirea acesteia.

3. Confirmarea acceptării Comenzii în vederea executării obligă Clientul la Comanda sa. Confirmarea de primire și acceptare a Comenzii în vederea executării se face prin e-mail.

4. Confirmarea acceptării Comenzii pentru procesare include:

4.1. confirmarea tuturor elementelor esențiale ale ordinului,

4.2. formular de retragere din contract,

4.3. prezentul Regulament care conține instrucțiuni privind dreptul de retragere.

5. De îndată ce Clientul primește e-mailul menționat la punctul 4, se încheie un Contract de vânzare între Client și Vânzător.

6. Fiecare Contract de vânzare va fi confirmat de o dovadă de cumpărare (chitanță fiscală sau factură de TVA la cererea clientului), care va fi anexată la transport.


MODALITĂȚI DE PLATĂ

1. Vânzătorul pune la dispoziție următoarele metode de plată:

1.1. plata tradițională virament bancar în contul bancar al Vânzătorului,

1.2. plata la livrare cu așa-numitul "ramburs la livrare",

1.3. plata prin intermediul serviciilor de plată electronică.

2. În cazul plății prin transfer bancar tradițional, plata trebuie efectuată în contul bancar numărul: RO57BACX0000001771607000 (UniCredit Bank) MAZZONI EXPORT sp. z o.o., ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce, CIF: PL6211820424. În titlul transferului, introduceți "Nr. comandă........"

3. În cazul plății la livrare, coletul este expediat după verificarea corectitudinii datelor de adresă.

4. În cazul plății prin servicii de plată electronică, Clientul va efectua plata înainte de începerea Comenzii. Serviciile de plată electronică permit efectuarea de plăți cu cardul de credit sau prin transfer rapid de la banca pe care o alegeți.

5. Clientul este obligat să plătească prețul conform Contractului de Vânzare în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia, cu excepția cazului în care Contractul de Vânzare prevede altfel.

6. În cazul în care alegeți să efectuați plățile descrise la punctele 1.1 și 1.3, Produsul va fi expediat numai după ce a fost plătit.


COSTUL, CALENDARUL ȘI MODALITĂȚILE DE LIVRARE A PRODUSULUI

1. Costurile de livrare ale produsului sunt determinate în timpul procesului de comandă și depind de alegerea metodei de plată și de metoda de livrare a produsului achiziționat.

2. Data livrării produsului constă în momentul finalizării produsului și momentul livrării produsului de către transportator:

2.1. Timpul de finalizare a produsului este cuprins între 5 și 30 de zile lucrătoare.

2.2. Livrarea Produsului de către transportator se efectuează în termenul declarat de către transportator, și anume până la 10 zile lucrătoare (livrarea are loc numai în zilele lucrătoare, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale).

3. Produsele achiziționate în Magazin sunt trimise prin GLS, DPD sau FAN Courier, iar în cazul transportului paleții GEIS.


RECLAMAȚII PRODUSE

1. Reclamații cu privire la garanție.

1.1. Toate produsele oferite în magazin sunt însoțite de o garanție a producătorului valabilă în Europa.

1.2. Perioada de garanție pentru Produse este de 24 de luni și se calculează de la data livrării Produsului către Client.

1.3. Documentul care vă dă dreptul la protecția garanției este dovada de cumpărare: bonul fiscal sau factura de TVA.

1.4. Garanția nu exclude drepturile consumatorului în temeiul garanției pentru defectele fizice și juridice ale produsului, astfel cum sunt definite în Codul civil.

2. Reclamații în baza garanției.

2.1. Baza și domeniul de aplicare al răspunderii vânzătorului față de clientul care este consumator, în temeiul garanției care acoperă defectele fizice și juridice, sunt specificate în Codul civil polonez din 23 aprilie 1964 (Monitorul Oficial nr. 16 punctul 93, cu modificările ulterioare). 

2.2. Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției în cazul în care un defect fizic este descoperit înainte de expirarea a doi ani de la data livrării produsului către Client.

2.3. În cazul în care Produsul are defecte Clientul poate solicita:

a) repararea Produsului,

b) o reducere a prețului Produsului,

c) înlocuirea Produsului,

d) să se retragă din Contractul de vânzare (în cazul în care defectul Produsului este material).

2.4. Vânzătorul poate refuza să dea curs cererii de reparare sau de înlocuire, în cazul în care aducerea la conformitate cu Contractul de vânzare în modul ales de Client este imposibilă sau, în comparație cu celelalte moduri posibile de aducere la conformitate cu Contractul de vânzare, ar necesita costuri excesive. Costul reparației sau al înlocuirii este suportat de către Vânzător.

2.5. Vânzătorul poate refuza să îndeplinească cererea de reducere a prețului sau de retragere din Contractul de Vânzare și, în schimb, să propună reparații sau înlocuiri, cu condiția ca acestea să fie implementate imediat și să nu existe inconveniente nejustificate pentru Client.

2.6. Clientul poate modifica propunerea Vânzătorului, și anume repararea în schimbul înlocuirii sau schimbul în schimbul reparației, cu excepția cazului în care o astfel de alegere nu este fezabilă sau implică costuri excesive.

2.7. Notificarea defectelor referitoare la Produs și cererea corespunzătoare pot fi făcute prin e-mail la: mazzoni@mazzoni.ro sau în scris la: MAZZONI.RO (Olza Logistic), Str. Matei Corvin 48 , 410431 Oradea, jud. Bihor

2.8. În mesajul de mai sus, în scris sau în format electronic, furnizați cât mai multe informații și circumstanțe cu privire la obiectul reclamației, în special tipul și data apariției neregulilor și datele de contact. Informațiile furnizate vor facilita și accelera în mod semnificativ examinarea reclamației de către Vânzător.

2.9. Pentru a evalua defectele fizice ale produsului, acesta trebuie livrat la următoarea adresă: MAZZONI.RO (Olza Logistic), Str. Matei Corvin 48 , 410431 Oradea, jud. Bihor

2.10. Vânzătorul va răspunde imediat reclamației Clientului, dar nu mai târziu de în termen de 14 zile de la data primirii acesteia.

2.11. În cazul unei reclamații din partea unui Client care este un Consumator, faptul de a nu da curs reclamației în termen de 14 zile de la notificare echivalează cu acceptarea acesteia. În legătură cu o reclamație justificată a Clientului care este consumator, Vânzătorul va acoperi costurile de primire, livrare și înlocuire a Produsului fără defecte.

2.12. Răspunsul la reclamație este furnizat Consumatorului pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil.


DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT

1. Sub rezerva punctului 10 din prezentul alineat, Clientul care este, de asemenea, un Consumator care a încheiat un Contract la distanță se poate retrage din acesta fără a da motive, prezentând o declarație corespunzătoare în termen de 14 zile. Pentru a respecta acest termen, este suficient să trimiteți o declarație de retragere din Contractul pus la dispoziție de Magazin, disponibilă AICI.

2. În caz de retragere din Contract, Contractul de vânzare se consideră neîncheiat, iar Consumatorul este obligat să returneze produsul Vânzătorului sau să îl predea unei persoane autorizate de Vânzător să îl primească imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care s-a retras din Contract, cu excepția cazului în care Vânzătorul s-a oferit să ridice el însuși Produsul. Este suficient să se trimită Produsul înapoi înainte de termenul limită.

3. În caz de retragere din Contractul de vânzare, Produsul trebuie returnat la adresa: MAZZONI.RO (Olza Logistic), Str. Matei Corvin 48 , 410431 Oradea, jud. Bihor

4. Consumatorul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii Produsului care rezultă din utilizarea Produsului dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului.

5. Sub rezerva punctelor 6 și 8 din prezentul alineat, Vânzătorul rambursează toate plățile efectuate de Consumator în legătură cu Contractul de vânzare din care Consumatorul se retrage imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației de retragere a Consumatorului din contract, utilizând aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Consumatorul, cu excepția cazului în care Consumatorul a convenit în mod expres asupra unei metode de rambursare diferite care nu implică niciun cost pentru Consumator.

6. În cazul în care Consumatorul a ales o metodă de livrare a Produsului, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită oferită de Magazin, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze Consumatorului orice costuri suplimentare suportate de acesta.

7. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice el însuși produsul de la Consumator, Vânzătorul poate să rețină rambursarea plății primite de la Consumator până când primește înapoi articolul sau până când Consumatorul a furnizat dovada returnării, oricare dintre aceste evenimente are loc primul.

8. Un Consumator care renunță la un Contract de vânzare, în conformitate cu punctul 1 din prezentul alineat, suportă numai costurile de returnare a Produsului către Vânzător.

9. Perioada de paisprezece zile în care Consumatorul se poate retrage din Contract este calculată de la data la care Consumatorul a intrat în posesia Produsului, iar în cazul serviciului de la data încheierii Contractului.

10. Consumatorul nu are dreptul de retragere dintr-un Contract la distanță în cazul unui Contract de vânzare:

10.1 în care obiectul serviciului este un articol neprefabricat, fabricat conform specificațiilor consumatorului sau care servește nevoilor sale individuale,

10.2 în care obiectul serviciului este un articol furnizat într-un ambalaj sigilat care nu poate fi returnat după deschidere din motive de sănătate sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare,

10.3 în care obiectul prestației constă în elemente care, prin natura lor, sunt inseparabile de alte elemente după livrare,

10.4 în care obiectul prestării este un serviciu, dacă Vânzătorul a prestat integral serviciul cu acordul expres al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea prestării că după prestarea de către Vânzător, acesta își va pierde dreptul de a se retrage din contract.

11. Atât Vânzătorul, cât și Clientul (Consumatorul) au dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare în cazul în care cealaltă parte la contract nu își îndeplinește obligațiile într-o perioadă de timp strict definită.


TIPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL SERVICIILOR ELECTRONICE

1. Furnizorul de servicii face posibilă, prin intermediul Magazinului, utilizarea Serviciilor Electronice, cum ar fi:

1.1. încheierea Contractelor de vânzare a Produselor,

1.2. păstrarea unui Cont în Magazin,

1.3. utilizarea buletinului informativ,

1.4. utilizarea sistemului de feedback.

2. Furnizarea de Servicii Electronice Beneficiarilor de servicii în Magazin are loc în conformitate cu Regulament stabilit.

3. Furnizorul de servicii are dreptul de a plasa conținut publicitar pe site-ul web al Magazinului. Aceste conținuturi fac parte integrantă din Magazin și din materialele prezentate în acesta.


TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE FURNIZARE ȘI DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE SERVICII ELECTRONICE

1. Prestarea Serviciilor Electronice specificate în § 9 punctul 1 din Regulament de către Prestator este gratuită.

2. Perioada pentru care se încheie contractul:

2.1. contractul de furnizare a Serviciului Electronic constând în menținerea Contului în Magazin se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp.

2.2. contractul de furnizare a Serviciilor Electronice constând în posibilitatea de a plasa o Comandă în Magazin este încheiat pentru o perioadă determinată de timp și încetează în momentul în care Clientul plasează o Comandă sau încetează să o plaseze.

2.3. contractul de furnizare a Serviciului Electronic constând în utilizarea Buletinului informativ se încheie pe o perioadă nedeterminată.

2.4. Contractul de furnizare a unui Serviciu Electronic care constă în postarea unei Opinii va fi pentru o perioadă limitată de timp și va înceta la postarea Opiniei sau la încetarea postării de către Client.

3. Pentru a crea un Cont de Client, Clientul este obligat să se înregistreze gratuit, dar înregistrarea nu este necesară pentru ca Clienții să plaseze comenzi în Magazin.

4. Pentru a se înregistra, Clientul trebuie să completeze formularul de înregistrare furnizat și să îl trimită Furnizorului de servicii prin selectarea funcției corespunzătoare. În timpul Înregistrării, Clientul stabilește o parolă.

5. La completarea Formularului de înregistrare, Clientul trebuie să respecte următoarele reguli:

a) Clientul trebuie să completeze toate câmpurile din Formularul de înregistrare, cu excepția cazului în care câmpul este opțional;

b) Informațiile introduse în formularul de înregistrare trebuie să se refere la client și să fie în concordanță cu faptele;

c) Clientul trebuie să citească și să confirme că a citit Regulamentul și Politica de confidențialitate prin marcarea câmpului corespunzător din formularul de înregistrare;

d) Clientul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în termenii, în măsura și în scopurile detaliate în Politica de confidențialitate. Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntar, dar este necesar pentru înregistrarea și crearea unui Cont de Client;

6. După trimiterea Formularului de înregistrare completat, Clientul va primi imediat o confirmare a înregistrării, prin e-mail. În acest moment, Clientul obține posibilitatea de a accesa Contul Clientului și de a modifica datele furnizate în timpul înregistrării datelor (cu excepția conectării) și obține posibilitatea de a utiliza alte servicii oferite de Furnizorul de servicii prin intermediul Magazinului.

7. Cerințele tehnice necesare pentru a lucra cu sistemul teleinformatic utilizat de Furnizorul de servicii:

7.1. computer cu acces la Internet,

7.2. accesul la e-mail,

7.3. browser web,

7.4. activarea modulelor cookie și Javascript în browserul web.

8. Clientul este obligat să utilizeze Magazinul într-un mod conform cu legea și cu bunele maniere, cu respectarea drepturilor personale și a drepturilor de proprietate intelectuală ale terților.

9. Clientul are obligația să introducă date corecte din punct de vedere faptic.

10. Destinatarului serviciului îi este interzis să furnizeze conținut ilegal.

11. Clientul, folosind Magazinul, nu are dreptul la nicio interferență în structura, forma, grafica, mecanismul de funcționare a acestuia.

12. Magazinul sau paginile Magazinului nu pot fi utilizate de către Clienți sau de către terți pentru a trimite spam.

13. Beneficiarul serviciului are dreptul să utilizeze Magazinul numai pentru uz propriu. Nu este permisă utilizarea resurselor și funcțiilor Magazinului pentru ca Clientul să desfășoare o activitate comercială sau una care ar încălca interesul Vânzătorului.


RECLAMAȚII LEGATE DE PRESTAREA SERVICIILOR ELECTRONICE

1. Reclamațiile legate de furnizarea de Servicii electronice prin intermediul Magazinului pot fi transmise de către Client prin e-mail la următoarea adresă: mazzoni@mazzoni.ro

2. În e-mailul menționat mai sus, vă rugăm să furnizați cât mai multe informații și circumstanțe cu putință despre obiectul reclamației, în special natura și data neregulii și datele dumneavoastră de contact. Informațiile furnizate vor permite Furnizorului de servicii să soluționeze mult mai ușor și mai rapid reclamația.

3. Furnizorul de servicii analizează reclamația fără întârziere, dar nu mai târziu de 14 zile de la notificare.

4. Răspunsul Furnizorului de servicii la reclamație este trimis la adresa de e-mail a Clientului furnizată în reclamație sau în alt mod furnizat de Client.


CONDIȚIILE DE REZILIERE A CONTRACTELOR DE SERVICII ELECTRONICE

1. Încetarea contractului de furnizare a Serviciului Electronic:

1.1. Contractul de furnizare a unui serviciu electronic de natură continuă și nedeterminată (de exemplu, menținerea unui cont) poate fi reziliat.

1.2. Beneficiarul serviciilor poate rezilia contractul cu efect imediat și fără a da motive, trimițând o declarație corespunzătoare prin e-mail la următoarea adresă: mazzoni@mazzoni.ro

1.3. Furnizorul de servicii poate rezilia contractul de furnizare a unui serviciu electronic de natură continuă și nedeterminată în cazul în care beneficiarul de servicii încalcă regulamentele, în special atunci când furnizează conținut ilegal după o cerere prealabilă ineficientă de încetare a încălcărilor cu stabilirea unui termen adecvat. În acest caz, contractul expiră după 7 zile de la data depunerii declarației de voință de reziliere (perioada de preaviz).

1.4. Rezilierea conduce la încetarea raportului juridic cu efect pentru viitor.

2. Furnizorul de servicii și clientul pot rezilia contractul de furnizare de servicii electronice în orice moment de comun acord.


PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

1. Întregul conținut postat pe site-ul mazzoni.ro se bucură de protecția drepturilor de autor și (sub rezerva § 13.3 și a elementelor postate de Utilizatori, utilizate sub licență sau utilizare permisă) este proprietatea MAZZONI EXPORT sp. z o.o, CIF: PL6211820424, REGON: 366432871, adresa sediului social: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce. Clientul va fi pe deplin responsabil pentru orice prejudiciu cauzat Furnizorului de servicii ca urmare a utilizării oricărui conținut al site-ului mazzoni.ro, fără acordul Furnizorului de servicii.

2. Orice utilizare de către oricine, fără acordul expres scris al Prestatorului, a oricăruia dintre elementele care constituie conţinutul site-ului mazzoni.ro constituie o încălcare a dreptului de autor la care Prestatorul este îndreptățit și atrage răspunderea civilă și penală.

3. Toate denumirile comerciale, denumirile produselor, denumirile companiilor și logourile utilizate pe site-ul web al Magazinului la www.mazzoni.ro sunt proprietatea proprietarilor respectivi și sunt utilizate numai în scopuri de identificare. Acestea pot fi mărci comerciale înregistrate. Toate materialele, descrierile și fotografiile prezentate pe site-ul web al magazinului la adresa mazzoni.ro sunt folosite în scop informativ.


DISPOZIȚII FINALE

1. Contractele încheiate prin intermediul Magazinului sunt încheiate în conformitate cu legislația poloneză.

2. În cazul nerespectării oricărei părți a Regulamentelor cu legislația aplicabilă, dispozițiile relevante ale legislației poloneze se aplică în locul dispoziției contestate a regulamentelor.

3. Modificările aduse Regulamentului Magazinului de către Prestator sunt obligatorii pentru Beneficiar, cu condiția ca acesta să fi fost informat în mod corespunzător cu privire la modificări și să nu fi reziliat contractul de prestări servicii prin mijloace electronice în termen de 14 zile de la data notificării Beneficiarului cu privire la modificări. Toate comenzile acceptate de către Magazin pentru a fi onorate înainte de data modificării Regulamentului vor fi onorate pe baza Regulamentului în vigoare la data la care a fost plasată comanda de către Client.

4. Orice litigii care decurg din Contractele de vânzare dintre Magazin și Consumatori vor fi rezolvate în primă instanță prin negociere, cu intenția de a soluționa litigiul pe cale amiabilă, ținând cont de Legea privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum. Cu toate acestea, în cazul în care acest lucru nu ar fi posibil sau ar fi nesatisfăcător pentru oricare dintre părți, litigiile se soluționează de către instanța de drept comun competentă, în conformitate cu clauza 5 din prezentul alineat.

5. Soluționarea judiciară a litigiilor:

5.1. Eventualele litigii apărute între Prestator și Beneficiarul serviciului (Clientul) care este și consumator vor fi înaintate instanțelor judecătorești competente în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă din 17 noiembrie 1964 (Monitorul Oficial nr. 43 poz. 296, cu modificările ulterioare).

5.2. Orice litigii care apar între Furnizorul de servicii și un Client care nu este și consumator vor fi supuse instanței de judecată care are jurisdicție asupra sediului social al Furnizorului de servicii.

6. Clientul care este consumator are, de asemenea, dreptul de a recurge la mijloace extrajudiciare de soluționare a litigiilor, în special prin depunerea, după încheierea procedurii de reclamație, a unei cereri de mediere sau a unei cereri de examinare a cazului de către o instanță de arbitraj (cererea poate fi descărcată de la adresa http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Lista Instanțelor Permanente de Arbitraj pentru Consumatori care funcționează la Inspectoratele Provinciale de Inspecție a Comerțului este disponibilă pe site-ul: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Consumatorul poate, de asemenea, să apeleze la asistența gratuită a ombudsmanului districtual (municipal) al consumatorilor sau a unei organizații sociale ale cărei sarcini statutare includ protecția consumatorilor. Soluționarea extrajudiciară a creanțelor după procedura de reclamație este gratuită.

7. În vederea soluționării litigiului pe cale amiabilă, consumatorul poate, în special, să depună o reclamație prin intermediul platformei ODR (Online Dispute Resolution), disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Produs adăugat la lista de dorințe
Produs adăugat la comparație.