1. Reclamații cu privire la garanție.

1.1. Toate produsele oferite în magazin sunt însoțite de o garanție a producătorului valabilă în Europa.

1.2. Perioada de garanție pentru Produse este de 24 de luni și se calculează de la data livrării Produsului către Client.

1.3. Documentul care vă dă dreptul la protecția garanției este dovada de cumpărare: bonul fiscal sau factura de TVA.

1.4. Garanția nu exclude drepturile consumatorului în temeiul garanției pentru defectele fizice și juridice ale produsului, astfel cum sunt definite în Codul civil.

2. Reclamații în baza garanției.

2.1. Baza și domeniul de aplicare al răspunderii vânzătorului față de clientul care este consumator, în temeiul garanției care acoperă defectele fizice și juridice, sunt specificate în Codul civil polonez din 23 aprilie 1964 (Monitorul Oficial nr. 16 punctul 93, cu modificările ulterioare).

2.2. Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției în cazul în care un defect fizic este descoperit înainte de expirarea a doi ani de la data livrării produsului către Client.

2.3. În cazul în care Produsul are defecte Clientul poate solicita:

a) repararea Produsului,

b) o reducere a prețului Produsului,

c) înlocuirea Produsului,

d) să se retragă din Contractul de vânzare (în cazul în care defectul Produsului este material).

2.4. Vânzătorul poate refuza să dea curs cererii de reparare sau de înlocuire, în cazul în care aducerea la conformitate cu Contractul de vânzare în modul ales de Client este imposibilă sau, în comparație cu celelalte moduri posibile de aducere la conformitate cu Contractul de vânzare, ar necesita costuri excesive. Costul reparației sau al înlocuirii este suportat de către Vânzător.

2.5. Vânzătorul poate refuza să îndeplinească cererea de reducere a prețului sau de retragere din Contractul de Vânzare și, în schimb, să propună reparații sau înlocuiri, cu condiția ca acestea să fie implementate imediat și să nu existe inconveniente nejustificate pentru Client.

2.6. Clientul poate modifica propunerea Vânzătorului, și anume repararea în schimbul înlocuirii sau schimbul în schimbul reparației, cu excepția cazului în care o astfel de alegere nu este fezabilă sau implică costuri excesive.

2.7. Notificarea defectelor referitoare la Produs și cererea corespunzătoare pot fi făcute prin e-mail la: mazzoni@mazzoni.ro sau în scris la: Expandeco - Mazzoni, Str. Michelangelo, nu. 25 Oradea, Jud. Bihor Codal 410431

2.8. În mesajul de mai sus, în scris sau în format electronic, furnizați cât mai multe informații și circumstanțe cu privire la obiectul reclamației, în special tipul și data apariției neregulilor și datele de contact. Informațiile furnizate vor facilita și accelera în mod semnificativ examinarea reclamației de către Vânzător.

2.9. Pentru a evalua defectele fizice ale produsului, acesta trebuie livrat la următoarea adresă: Expandeco - Mazzoni, Str. Michelangelo, nu. 25 Oradea, Jud. Bihor Codal 410431

2.10. Vânzătorul va răspunde imediat reclamației Clientului, dar nu mai târziu de în termen de 14 zile de la data primirii acesteia.

2.11. În cazul unei reclamații din partea unui Client care este un Consumator, faptul de a nu da curs reclamației în termen de 14 zile de la notificare echivalează cu acceptarea acesteia. În legătură cu o reclamație justificată a Clientului care este consumator, Vânzătorul va acoperi costurile de primire, livrare și înlocuire a Produsului fără defecte.

2.12. Răspunsul la reclamație este furnizat Consumatorului pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil.

Produs adăugat la lista de dorințe
Produs adăugat la comparație.